Aantal producten: 1st. € 165,00
Bekijk details | Afrekenen

Graag even uw aandacht! 

 

**De kleuren blauw,rood en geel zijn nog maar beperkt beschikbaar.

Deze zullen uit het standaard assortiment verdwijnen!   

Deze kleuren zijn nog wel te bestellen middels het "afwijkende RAL kleur" keuze menu. 

Vraag dus naar de beschikbaarheid van deze "uitlopende kleuren" 

Blauw: Uitverkocht

Rood: 2x vrijstaand brievenbus  1x brievenbus wandmodel  1x pakketbox vrijstaand  

Geel: 2x vrijstaande brievenbus   1x  brievenbus wandmodel   1x pakketbrievenbus wand

Ruilen en retourneren

Koop op afstand (webwinkels)

Wanneer het om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd, gaat (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in 9a t/m 9g hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van minimaal 7 werkdagen heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:

  1. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
  2. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
  3. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de hiervoor vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen.

 

Bevestiging en beveiliging
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

Bedenktijd bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
  2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
  3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, kan u de bestelling retour zenden. U ontvangt het aankoopbedrag minus de verpakking en verzendkosten binnen 30 dagen na de terugzending.  Let op!! Kosten worden ook van het aankoopbedrag afgetrokken bij tijdelijke acties zoals "gratis verzending"

         - kosten verpakking en verzendkosten  brievenbus wand --> € 10,- incl. btw

         - kosten verpakking en verzendkosten  pakketbrievenbus wand --> € 10,- incl. btw

         - kosten verpakking en verzendkosten  postpakketbrievenbus wand --> € 13,50 incl. btw

         - kosten verpakking en verzendkosten  brievenbus vrijstaand --> € 15,50 incl. btw

         - kosten verpakking en verzendkosten  pakketbrievenbus vrijstaand --> € 15,50 incl. btw

         - kosten verpakking en verzendkosten  postpakketbrievenbus vrijstaand --> € 15,50 incl. btw

         Belgische klanten gelden bovenstaande tarieven + € 3,50 

 

 

 

Betaling
Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of het leveren van een dienst.

Annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten.

Tijdelijk gratis verzending!